Imam petlju

Projekti

Samostalni FIP projekti

 1. Reading, Thinking and Acting Civil Courage; 2010
 2. Foto Safari Bosnia; 2012

Projekti izvedeni u partnerstvu sa NVO Gariwo kao nosiocem projekata

 1. Good People in an Evil Time; 2008
 2. Education Towards Civil Courage; 2008
 3. Be the Change – Make a Difference; 2009
 4. Be the Change – Make a Difference; 2010
 5. Dusko Kondor Civil Corage Award; 2011
 6. Be the Change – Make a Difference; 2011
 7. Sarajevo – Symbol of Civil Courage – documentary film, preproduction phase; 2011
 8. Sarajevo – Symbol of Civil Courage – documentary film, production and postproduction phase; 2012

Projekti izvedeni u saradnji s drugim partnerima

 1. Don Bosco; 2010; partner: Don Bosco
 2. Networkin Memories; 2010 – 2012; partner ARCS
 3. „War memories, peace culture“ project; 2012; partner: ARCS
Bookmark and Share

Projekti

Prvenstveni cilj nam je adukacija mladih o građanskoj hrabrosti, ali i na drugim poljima te ohrabrivanje mladih da se aktiviraju u društvu i preuzmu ulogu lidera. 

 

 

 

Anketa

U kojem značenju se sintagma imam petlju odnosi na Tebe?