Imam petlju

Podrška

FIP je u većini projekata, kako je dosad navedeno, učestvovao kao partner i to u najvećem broju slučajeva sa NVO Gariwo kao nosiocem projekta te s obzirom na tu činjenicu uživa podršku onih donatora koji podržavaju NVO Gariwo a radi se o brojnim lokalnim i inozemnim donatorima čija se donatorska misija dijelom ili u cijelosti poklapa s misijom organizacije. Imena donatora će na stranici FIP-a biti redovno navođena kroz pisanje o projektima i dešavanjima u kojima FIP učestvuje.

Bookmark and Share

Projekti

Prvenstveni cilj nam je adukacija mladih o građanskoj hrabrosti, ali i na drugim poljima te ohrabrivanje mladih da se aktiviraju u društvu i preuzmu ulogu lidera. 

 

 

 

Anketa

U kojem značenju se sintagma imam petlju odnosi na Tebe?