Imam petlju

Misija

Naša misija je afirmacija građanske hrabrosti kroz široku lepezu djelatnosti sa visoko postavljenim ciljevima koji se mogu podvesti  pod sintagmu „stvaranje građanskog društva“.

Građansku hrabrost određujemo kao volju i praktičnu vještinu neposlušnosti, otpora, suprotstavljanja i nenasilne borbe protiv zloupotrebe moći bilo koje javne ustanove, privatne kompanije ili pojedinaca koji namjerno zanemaruju svoju dužnost ili nezakonito koriste prednost svojih političkih, ekonomskih ili socijalnih moći – bilo u građanskom ili političkom životu, medijima, biznisu ili u akademskoj, religijskoj ili porodičnoj sferi.

Misiju provodimo na teritoriji Bosne i Hercegovinu a činove građanske hrabrosti istražujemo i afirmiramo bez obzira na vrijeme u kojem su iskazani i bez obzira na mjesto gdje su se dogodili.

Bookmark and Share

Projekti

Prvenstveni cilj nam je adukacija mladih o građanskoj hrabrosti, ali i na drugim poljima te ohrabrivanje mladih da se aktiviraju u društvu i preuzmu ulogu lidera. 

 

 

 

Anketa

U kojem značenju se sintagma imam petlju odnosi na Tebe?