Imam petlju

Ciljevi i djelatnosti

 • Podrška izgradnje civilnog društva kroz trening profesionalaca, promociju jačanja građanske hrabrosti i građanskih inicijativa mladih u saradnji sa državnim institucijama BiH, lokalnim i međunarodnim institucijama i organizacijama;
 • Podizanje svijesti političara o političkoj odgovornosti s jedne strane i podizanje svijesti građanstva o važnosti učešća u tim promjenama s druge strane;
 • Uspostava Centra građanske hrabrosti koji će u saradnji s obrazovnim i kulturnim institucijama nuditi programe za edukaciju edukatora i volontera iz oblasti građanske hrabrosti;
 • Podrška procesima demokratizacije BiH, unapređenju poštovanja ljudskih prava i kulturoloških, etničkih, religijskih i drugih specifičnosti;
 • Podrška procesima izgradnje mira među narodima BiH kroz izgradnju modela komparativnog i interkulturnog obrazovanja;
 • Promocija znanja o građanskoj hrabrosti kroz izdavačku djelatnost, medijske kampanje, predavanja, seminare, radionice, škole, okrugle stolove, eko akcije i konferencije;
 • Formiranje klubova „Imam petlju“;
 • Organizovanje studijskih programa i naučno-istraživačkih aktivnosti s ciljem jačanja neophodne kadrovske strukture za implementaciju programskih ciljeva Fondacije;
 • Izdavanje knjiga, publikacija i izvornih tekstova i prevoda iz oblasti relevantnih za rad Fondacije;
 • Prikupljanje i promocija dokumentarnog materijala o pravednicima;
 • Izrada multimedijalnih materijala za edukaciju o građanskoj hrabrosti;
 • Edukacija i ohrabrivanje mladih da se aktiviraju u društvu i preuzmu ulogu mladih lidera;
 • Edukacija svih vulnerabilnih grupa.
Bookmark and Share

Projekti

Prvenstveni cilj nam je adukacija mladih o građanskoj hrabrosti, ali i na drugim poljima te ohrabrivanje mladih da se aktiviraju u društvu i preuzmu ulogu lidera. 

 

 

 

Anketa

U kojem značenju se sintagma imam petlju odnosi na Tebe?