Imam petlju

Uspješno okončana još jedna Škola građanske hrabrosti

24.07.2014

Uspješno okončana još jedna Škola građanske hrabrosti

Sinoć je na Jahorini održana ceremonija zatvaranja Škole građanske hrabrosti. Osam dana 25 mladih ljudi od 18 do 25 godina iz Srbije, Hrvatske i BiH prošlo je kroz 16 radionica na kojima su se bavili građanskom hrabrošću s teorijskog i praktičnog nivoa.

Mladi – aktivizam – liderstvo; Građanska/moralna hrabrost i religija; Uloga medija u produkciji i promociji građanske hrabrosti i podaništva – samo su neke od tema radionica. Vođe radionica su bili: Svetlana Broz, Saša Milenić, Admir Šehović, Amer Tikveša, Muhamed Fazlagić, Višnja Marilović, Boban Stojanović, Melisa Kapić, Esad Kočan, Ivo Marković, Nerzuk Ćurak i Gradimir Gojer.

Polaznici Škole imali su priliku vidjeti i nekoliko filmova nastalih u GARIWO produkciji: Ogledalo društva u nastajanju; Zaglušujuće ćutanje međunarodne zajednice; Neđo od Ljubuškog i Pouka i poruka.

U sklopu ceremonije zatvaranja škole izveli su i svoje dvije predstave o temi građanske hrabrosti: jedna se ticala nasilja u porodici, a druga devijacija u obrazovnom sistemu.

Svi polaznici su dobili certifikate o uspješno završenom seminaru.

Školu je organizovao NVO Gariwo uz finansijsku potporu Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

Info Imam petlju

Bookmark and Share

Projekti

Prvenstveni cilj nam je adukacija mladih o građanskoj hrabrosti, ali i na drugim poljima te ohrabrivanje mladih da se aktiviraju u društvu i preuzmu ulogu lidera. 

 

 

 

Anketa

U kojem značenju se sintagma imam petlju odnosi na Tebe?